Libraria

Informačné centrum globálneho vzdelávania (Libraria) je verejná knižnica špecializovaná na takzvané globálne témy, medzi ktoré patrí napríklad globalizácia, ľudské práva, migrácia, multikulturalizmus, či trvalo udržateľný rozvoj, ako aj servisná inštitúcia zameraná na podporu globálneho a rozvojového vzdelávania na Slovensku. Okrem klasických výpožičných služieb poskytuje aj poradenstvo, tzv. helpdesk, v príslušných otázkach, ako aj priestor pre diskusie, prezentácie nových zdrojov, podujatí a literatúry. Zriaďovateľom ICGV je Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
Log in to your account:

Don't have an account? Register here.

Powered by Koha